Wilt u een collectief pensioen voor uw werknemers of een DGA-pensioen afsluiten? Of loopt uw contracttermijn voor de huidige regeling af en wilt u een herijking? Drieklomp Financieel Adviseurs is uw volledig onafhankelijk adviseur. We helpen bij het inventariseren van uw wensen en analyseren van de mogelijkheden. Desgewenst zijn we van dienst bij het afsluiten van het best passende pensioen voor bedrijf, medewerkers en DGA.

Collectieve pensioenregeling

 1. Uw wensen in kaart

  Als het gaat om pensioenregelingen is de paradox voor werkgevers dat zij enerzijds baat hebben bij zo min mogelijk kosten en beslommeringen en anderzijds hun medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden willen bieden. Daarom maken we allereerst een goede inventarisatie. We bespreken uw wensen en behoeften en de invloed die ze uitoefenen op het uiteindelijke pensioen en de beslissing om voor een eindloon-, middelloon- of beschikbare premieregeling te kiezen.

 2. Advies op uw maat

  Op basis van uw wensen beoordelen wij de aanbieders. Hiervoor analyseren we contracten, kostenstructuren, risicoprofielen, beleggingsvormen, premies en meer. Vervolgens adviseren we u welke pensioenregeling bij welke pensioenverzekeraar het meest passend is.

  Drieklomp Financieel Adviseurs is ongebonden en werkt volledig autonoom. Hiermee garanderen we dat we uw belangen altijd vooropstellen. We bieden een marktdekkend vergelijk. Desalniettemin hebben we de keuze gemaakt om alleen samen te werken met gerenommeerde pensioenverzekeraars, waarvan wij hebben vastgesteld dat de beleggingsmethodiek die zij toepassen degelijk is.

 3. Het vervolg is minstens zo belangrijk

  U kunt van ons alle zorgvuldigheid verwachten bij het afsluiten van de gewenste pensioenregeling. Zijn we een pensioenregeling aangegaan, dan staat of valt deze met de zorg voor een accurate uitvoering. Geen pensioenregeling is statisch, omdat de situatie van uw medewerkers zich blijvend wijzigt (kinderen, trouwen, scheiden, in en uit dienst). Dit, in combinatie met fiscale wijzigingen, zorgt in de praktijk voor mutatie op mutatie. Wij ondersteunen uw beheerder bij deze uitvoerende taak. Bovendien blijven we als adviserend partner betrokken, bijvoorbeeld als het gaat om wetswijzigingen die gevolgen hebben voor uw pensioenverzekeringen. Dit alles opdat uw pensioenverzekering te allen tijde up-to-date is en door de jaren heen goed blijft functioneren. 

Uw DGA-pensioen

Wilt u uw DGA-pensioen regelen of herijken? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn rondom de uitfasering van pensioenopbouw in eigen beheer? Bespreek uw situatie met ons. Na een verkennend gesprek waarin uw wensen en behoefte ter tafel komen, kunt u rekenen op een ruime uiteenzetting van de diverse opties en de eruit voortvloeiende persoonlijke gevolgen voor u en uw eventuele partner.

Neem contact met ons op

Wilt u ons uitnodigen voor een gesprek? Of wilt u eerst nog meer informatie? Bel ons gerust op telefoonnummer 0342 470940.