Aan ondernemen, besturen en verhuren zijn risico’s verbonden. Waar gewerkt wordt, kunnen immers vergissingen, gebrekkigheden en ongelukken voorkomen. U kunt voor de schade aansprakelijk worden gesteld. De claims die eruit voortkomen, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de liquiditeit, reputatie of zelfs de continuïteit. Een goede zakelijke verzekering is daarom onontbeerlijk om uw zaak en privé te beschermen en uw zakelijke relaties te behouden. En misschien nog wel vooral om uw goede nachtrust te waarborgen. Drieklomp Financieel Adviseurs begeleidt u bij het inventariseren en aangaan van de juiste aansprakelijkheidsverzekering(en), zoals:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dekt materiële en letselschade.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dekt vermogensschade ontstaan als gevolg van een beroepsfout. 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dekt claims op grond van onbehoorlijk bestuur of een vermoeden hiervan en beschermt hiermee het privévermogen van een bestuurder.
  • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Dekt aansprakelijkheidsschade van de werknemer ontstaan tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Wat kunt u van ons verwachten?

Drieklomp Financieel Adviseurs helpt u bij het samenstellen van een goed dekkend verzekeringspakket op maat. Hiervoor doorgronden we uw zakelijke situatie; waar liggen de risico’s en hoe groot zijn die precies? Vervolgens vergelijken we verschillende verzekeringen en aanbieders. Bij welke verzekeringen heeft u baat? Welke clausules moeten erin opgenomen worden, en welke bieden geen meerwaarde en kunnen er dus uit? Zo werken we toe naar een verzekeringsoplossing op maat, precies geënt op uw situatie. Dat is niet alleen risicomijdend, maar ook financieel aantrekkelijker.

Tot slot dragen we zorg voor de totstandkoming van de diverse verzekeringen en het beheer ervan. Mocht er zich iets voordoen, dan kunt u zich tot ons wenden voor de schadeafwikkeling. Regelmatig vraagt een goede schadeafwikkeling om een strategische aanpak. U kunt ervan op aan dat wij met u en de (contra)expert om tafel gaan om uw belangen optimaal te behartigen. Onze aanvliegroute is gericht op een adequate claimbehandeling en optimale schadeloosstelling.

Leg uw situatie aan ons voor

Wilt u ons uitnodigen voor een gesprek? Of wilt u eerst nog meer informatie? Bel ons gerust op telefoonnummer 0342 470940.