Als u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, heeft dat mogelijk gevolgen voor uw onderneming, uw inkomen en uw privésituatie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u tegen verlies van inkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Drieklomp Financieel Adviseurs ondersteunt u bij het maken van de afwegingen, zoals:

  • De hoogte van het te verzekeren inkomen
  • De wijze waarop de mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald
  • De uitkeringsduur
  • De wachttijd ofwel de eigen risicotermijn

Bij het bepalen van uw voorkeuren zorgen wij voor reflectie en advies. Indien u werkelijk arbeidsongeschikt raakt, is het prettig om te weten dat wij u begeleiden bij de afwikkeling van het schadetraject. Wij behartigen uw belangen en staan aan uw zijde. Hiervoor verdiepen wij ons in uw specifieke situatie, betrekken er indien nodig de juiste experts bij en handelen uw zaak strategisch af. Opdat uw situatie, hoe onverwacht en ongewenst ook, zo draaglijk mogelijk wordt.

Wilt u eens met ons sparren over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wij komen vrijblijvend bij u praten. Vervolgens kunnen we uw concrete situatie snel vertalen in risico’s en beheersmogelijkheden. Belt u ons gerust op 0342 470940.